Det planlegges frisbeegolfbane rundt idrettsområde. Det er kjøpt inn kurver og vi får forhåpentligvis startet arbeidet tidlig i vår 2024. Det blir en begynnervennlig 9 hullsbane.


Hva er frisbeegolf?

Frisbeegolf er en fantastisk artig ute aktivitet/sport som kan spilles alene eller i gruppe. Konseptet er veldig enkelt, det er veldig lik vanlig golf med bare unntaket at man kaster en frisbee i stedenfor å slå en ball. Frisbee kastes fra A til B med færrest mulig kast. Første kast skjer fra en teepad hvor det er skilt hvordan det hullet ser ut. Når første kast er kastet, fortsetter fra der discen har landet og helt til man får discen i kurven. Det skal noteres antall kast før man går videre til neste hull. Vanligste størrelse på frisbeegolfbaner er 9-hulls og 18-hullsbaner. Utfordringene er å kontrollere frisbeens svevekurve mot banens hinder og vanskeligheter. Banens vanskeligheter består ofte av hullets lengde og hindringer i form av trær, vann, busker og høydeforskjeller. Når det blåser, vil vinden gjøre det enda mer utfordrende og spennende.


Utstyr

I frisbeegolf bruker man spesial laget frisbees som er mindre, tyngre og i noen tilfeller hardere enn vanlige frisbee som man kaster til hverandre. Det finnes forskjellige discer i forskjellige typer plast og farger som har sine formål. Putter er ofte discen som brukes til korte avstander og til å "putte med" når man er nært kurven. Disse er ofte litt større og ligner veldig på vanlige frisbee. Det finnes også Midrange og Driver discer som man bruker til lengre kaster men som krever litt mer teknikk, armhastighet og erfaring. Discene veier som regel fra 160 gram til 180 gram. Anbefalingen er å starte å kaste med en putterdisc som ofte flyr veldig rett framover og som ikke krever så mye armhastighet for å den til å fly korrekt. Dette vil hjelpe med å øve på teknikk og mestre kastingen bedre før man eventuelt starter med raskere discer. Med andre ord for å komme i gang med frisbeegolf trenger man bare en putter disc. Disse ligger på rundt 100-150kr ny. Frisbeegolf har også stort bruktmarked hvor man kan få brukte discer til enda billigere penge.

Forskjellige frisbeegolfdiscer

Regler

Enkle regler å forholde seg til;

Sikkerheten er viktig!

 • Aldri kast om det er fare for å treffe noen eller du ikke kan se hvor frisbeen vil lande
 • Du har vikeplikt for alle som ikke kaster frisbee
 • Aldri knekk greiner eller trær, dette er en del av banen
 • Du skal stå rett bak der disken landet når du kaster videre
 • OB er område du ikke har lov å lande i.  Du får et ekstrakast og må gå tilbake til der du sist var trygg
 • Relief er området du ikke har lov å lande i.  Du får ikke et ekstrakast, men må tilbake til der du sist var trygg eller til en dropsone
 • Hazard  er område du helst ikke skal lande i.  Du får et ekstrakast, men kaster fra der frisbeen ligger
 • Mando - noe du må kaste på en gitt side av. Flyr disken inn/over ulovlig område får du et ekstrakast og må kaste neste kast fra dropsone

Annet

 • Slipp forbi grupper som spiller raskere enn deg
 • Ikke stå ved kurven for å telle score - det skaper kø.  Gå til neste tee og tell kast der
 • Stå alltid bak en som kaster og gi ro når andre kaster, mange trener seriøst og ønsker å kunne fokusere uten å bli forstyrret
 • Start på hull 1 og spill hullene i rekkefølge
 • Søppel tar en med hjem eller kaster i søppelspann
 • Ha det gøy !


Eksempel

Dette er en eksempel på hvordan en teesign ser ut. Brune er teepaden. Gule er kurven. Par 3 betyr at du har 3 kast for å par. Kaster du discen inn med 2 kast får du birdie og -1 på korte. Bruker du derimot flere kast enn 3 får du + på korte.