Retningslinjer for deltakelse på arrangement, turneringer, keeperskole osv.

Vedtatt i styremøte 5.11.2013

  1. Hovedstyret informeres tidlig når et lag vurderer deltakelse på arrangementer som ikke er i regi av GIL.
  2. Dugnadsinnsats knyttet til deltakelse i arrangement utenfor GIL kommer i tillegg til ordinær dugnad for idrettslaget.
  3. Det kan søkes om støtte på 15 000,- kroner fra GIL til deltakelse på Norway Cup (inkludert påmeldingsavgift). Dette er penger som må søkes på i forkant av påmelding.
  4. Ved deltakelse på andre store arrangement kan det søkes støtte fra idrettslaget.
  5. Ved flere søknader samme år eller dersom samme lag søker flere år på rad gjør styret en vurdering i forhold til eventuell støtte og størrelse på denne.
  6. Støtte må vurderes i forhold til lagets økonomiske situasjon.
  7. Idrettslaget er positive til deltakelse på keeperskole, fotballskole o.l. Informasjon om slike tilbud legges ut på idrettslagets hjemmeside. Deltakelse på fotballskole dekkes av hver enkelt. Ved deltakelse på keeperskole eller andre spesifikke arrangement dekkes påmeldingsavgift og det kan søkes til hovedstyret om delvis dekning av andre utgifter knyttet til deltakelse (ikke kjøring). Søknad om støtte må foreligge i god tid før arrangement.