Judo

Det kjøres trening for voksne 1-2 ganger i uken. Vi trener i dojoen  på Montessoriskolen.

Pga studier, jobb etc varierer treningstidene noe, men vi trener som oftest mandager kl 19-21.

Følg med på facebookgruppen vår for treningstider: https://www.facebook.com/groups/377134839054348/